Afwijking op de wekelijkse rustdag

De federale overheid bepaalt de wetgeving op de openingstijden van kleinhandelszaken. Dit zijn de algemene regels:

Verplichte sluitingsuren:

 • voor 5 u. en na 21 u., op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. (Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlening tot 21 u. op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • voor 5 u. en na 20 u. op de andere dagen.

Wekelijkse rustdag:

 • Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 u. of om 13 u. en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
 • Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
 • De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

 • Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van “sluitingsuren”

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

 • voor 5 u. en na 20 u.;
 • voor 5 u. en na 21 u. op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 u. openblijven.

Welk regime geldt voor de nachtwinkels?

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7 u. en 18 u., behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Te respecteren voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten

Er gelden drie voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten:

 • de nettoverkoopoppervlakte mag niet meer dan 150 m² bedragen;
 • er mag geen andere activiteit worden uitgeoefend dan de verkoop van algemene voeding en huishoudartikelen;
 • de vermelding "nachtwinkel" moet permanent en duidelijk uithangen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van één of meerdere handelaren afwijkingen toestaan bv. ter gelegenheid van een braderie. De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op grondgebied Oostrozebeke en voor één bepaalde week.

Er wordt naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis afwijking verleend op de verplichtingen tot het onderhouden van de wekelijkse rustdag op volgende data in 2020:

1.7 maart tot en met 14 maart 2021: voorjaarsperiode1 afwijking
2.28 maart tot en met 4 april 2021: voorjaarsperiode1 afwijking
3.25 april tot en met 2 mei 2021: Dag van de arbeid1 afwijking
4.9 mei tot en met 16 mei 2021: Hemelvaart1 afwijking
5.16 mei tot en met 23 mei 2021: Pinksteren1 afwijking
6.18 juli tot en met 25 juli 2021: nationale feestdag1 afwijking
7.8 augustus tot en met 15 augustus 2021: Hemelvaart1 afwijking
8.23 september tot en met 3 oktober 2021: weekend van de klant1 afwijking
9.10 oktober tot en met 17 oktober 2021: najaarsperiode1 afwijking
10.17 oktober tot en met 24 oktober 2021: najaarsperiode1 afwijking
11.5 december tot en met 12 december 2021: eindejaarperiode1 afwijking
12.12 december tot en met 19 december 2021: eindejaarsperiode1 afwijking
13.19 december tot en met 26 december 2021: eindejaarsperiode1 afwijking
14.26 december tot en met 2 januari 2022: eindejaarsperiode1 afwijking

Wie in een andere week wenst af te wijken van zijn wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur kan een verzoek richten naar het college van burgemeester en schepenen.

Aanvragen afwijking op de wekelijkse rustdag en openingstijden

 • Een afwijking op de wekelijkse rustdag en openingstijden kan je aanvragen door een schriftelijk verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit verzoek dient 14 dagen voor de geplande afwijking te worden ingediend.
 • Mail je vraag tot afwijking samen met de reden naar administratie@oostrozebeke.be of stuur een brief naar het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de ambtenaar lokale economie, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke.