Adreswijziging van een minderjarige

Wat?

Een minderjarige verandert van adres.

Voor wie?

Als een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van één van de ouders betreft.  Deze verschillen naargelang er wél of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Wat kost het?

Deze dienst is gratis.

Wat moet ik meebrengen?

Schriftelijke toestemming van één van de ouders of bewijs toekenning hoederecht.

Wat zijn de stappen?

Als er geen uitspraak is over het hoederecht, is het de ouder waar het kind werkelijk verblijft, die de adreswijziging gaat aangeven en ondertekenen.
Na vaststelling door de wijkagent wordt het kind daar ingeschreven.

Is er wél een uitspraak over het hoederecht, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht kreeg toegewezen. 
  Deze ouder doet de adreswijziging en brengt een bewijs mee van het feit dat hij/zij het hoederecht heeft.  Na vaststelling door de wijkagent gaat de inschrijving gewoon door.
 • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht niet kreeg toegewezen.
  De ouder waar het kind werkelijk verblijft doet, na schriftelijke toestemming van de ouder die het hoederecht kreeg, aangifte van verhuis.
  Indien geen toestemming wordt gegeven door de ouder die het hoederecht kreeg, dan stelt de politie het werkelijk verblijf vast.
  Er wordt een procedure ingeleid bij het ministerie van binnenlandse zaken die op zijn beurt een onderzoek instelt of het kind werkelijk op het aangegeven adres woont. 
  De gemeente van woonst krijgt de beslissing toegestuurd.  Deze verwittigt per aangetekend schrijven alle partijen over de genomen beslissing.