Aankomst, verblijf en vertrek

Wat?

Aankomst in, verblijf in en vertrek van vreemdelingen uit Oostrozebeke.

Wat moet ik meebrengen?

  • Voor een kortstondig verblijf (max.3 maanden) dient de vreemdeling voor te leggen : een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum) en 1 pasfoto.
  • Voor een verblijf van langer dan drie maanden dient hij/zij voor te leggen : een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum of machtiging tot voorlopig verblijf), drie pasfoto's, bewijzen van bestaansmiddelen, bewijs omtrent de burgerlijke staat, bewijs ziektekostenverzekering, enz...en indien het een E.E.G;-onderdaan betreft : een bewijs van afschrijving uit de laatste verblijfplaats in het buitenland.

Wat zijn de stappen?

  • Voor een kortstondig verblijf (max.3 maanden) dient de vreemdeling voor te leggen : een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum) en 1 pasfoto. Hij/Zij wordt dan in het bezit gesteld van een aankomstverklaring (voor niet EU-onderdanen) of een melding van aanwezigheid (voor EU-onderdanen, o.a. ook seizoenarbeiders)
  • Voor een verblijf van langer dan drie maanden dient hij/zij voor te leggen : een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum of machtiging tot voorlopig verblijf), drie pasfoto's, bewijzen van bestaansmiddelen, bewijs omtrent de burgerlijke staat, bewijs ziektekostenverzekering, enz...en indien het een E.E.G;-onderdaan betreft : een bewijs van afschrijving uit de laatste verblijfplaats in het buitenland. Hij/Zij wordt dan ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van de nodige verblijfstitel. Indien de persoon in kwestie aan bepaalde voorwaarden voldoet en na machtiging, verleend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister en in het bezit gesteld van een verblijfskaart EU-onderdaan of een identiteitskaart voor vreemdeling. Beide bewijzen zijn 5 jaar geldig

Wat krijg ik?

  • Voor een kortstondig verblijf (max. 3 maanden):  een aankomstverklaring of melding van aanwezigheid.
  • Voor een verblijf van langer dan drie maanden: hij/zij wordt dan ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van de nodige verblijfstitel. Indien de persoon in kwestie aan bepaalde voorwaarden voldoet en na machtiging, verleend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister en in het bezit gesteld van een verblijfskaart EU-onderdaan of een identiteitskaart voor vreemdeling. Beide bewijzen zijn 5 jaar geldig.

Wat kost het?

Alle bijlagen afgeleverd conform het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 worden gratis afgeleverd.