Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • U kunt langsgaan bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe gemeente.
  • U kunt de adreswijziging schriftelijk (e-mail of fax) melden aan uw nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Meer info

Via Mijn DOSSIER kan u online aangifte doen van uw adreswijziging. Zo dient u zich niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis om deze aangifte te doen.

Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER, moet u eerst een kaartlezer installeren met de gepaste software https://eid.belgium.be/nl. Daarna krijgt u toegang tot Mijn DOSSIER door middel van uw eID en uw PIN-code via de website https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/ en kan u uw adreswijziging doorgeven.

Via de online aangifte kan u op elk moment nagaan hoe ver het staat met de behandeling van uw aanvraag.

Als alles in orde is, nodigt de gemeente u uit om het adres te komen wijzigen op de chip van uw elektronische identiteitskaart en op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.