Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van baangrachten