13/03: De laatste richtlijnen

De opgelegde maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk. In Oostrozebeke volgen we alles van zeer nabij op. Het gemeente- en OCMW-bestuur roept op om de info van de hogere overheid nauwgezet op te volgen.

Actuele informatie

  • op de website: www.info-coronavirus.be.
  • via telefoon: 0800 14 689 voor openbare orde 
  • via telefoon: 0800 12 033 voor economie.

Specifieke informatie voor Oostrozebeke vind je terug op www.oostrozebeke.be/corona.

Scholen en kinderopvang

De Oostrozebeekse scholen bekijken hoe ze de opvang van kinderen zullen regelen. De scholen communiceren hierover met de ouders. Voor specifieke vragen neem je contact op met de school van je kind.

Buitenschoolse kinderopvang "De Wiemkes" blijft open als voor- en naschoolse kinderopvang en op woensdagnamiddag. Binnen de opvang worden de tips om besmetting te voorkomen toegepast. Er wordt over de genomen maatregelen gecommuniceerd naar de ouders. Er wordt aangeraden om alternatieven te zoeken voor het brengen en afhalen van het kind, wanneer de grootouders dit gewoonlijk doen.

Kunstacademie Art'Iz sluit eveneens de deuren. Art’Iz zorgt niet voor naschoolse opvang. De academie is gesloten voor het publiek. Dat geldt voor de hoofdschool en alle vestigingsplaatsen. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart 2020 om 24 u. en duurt tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door. Ouders en leerlingen worden verwittigd.

Activiteiten en openbare gebouwen

Het gemeente - en OCMW-bestuur volgt de federale overheid. Bijgevolg gelden alle maatregelen voor activiteiten en openbare gebouwen tot en met zondag 5 april 2020.

Continuïteit dienstverlening gemeente en OCMW

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau maakten een Business Continuity Plan op. De uitwerking van een business continuity plan (BCP) heeft als doel te bepalen welke mensen en middelen noodzakelijk zijn om als organisatie te weerstaan aan een dreiging. Met dit plan willen wij:

  • verder onze verplichtingen tegenover de burgers en overheden kunnen nakomen.
  • de socio-economische gevolgen voor de organisatie en het personeel beperken.
  • de meest noodzakelijke taken en functies handhaven door een op voorhand gepland beheer van mensen en middelen.

Het BCP is een dynamisch instrument en kan afhankelijk van de situatie door de stuurgroep aangepast worden. Het BCP zal ook de directieven en/of adviezen volgen van de hogere overheden.