Thuiszorgtoelage

Voor wie?

Deze premie is bedoeld voor zorgbehoevende inwoners van de gemeente Oostrozebeke.

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet de zorgbehoevende persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je moet minstens één maand, voorafgaand aan de datum van aanvraag, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente en moet er effectief wonen;
  • je moet op de datum van de aanvraag de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben. Palliatieve thuiszorgsituaties zijn een uitzondering;
  • je verblijft in uw natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of inwonend). Dit is de plaats waar je effectief woont en dagelijks overnacht. Een instellingsopname, overlijden of verhuis naar een andere gemeente beëindigd het recht op een thuiszorgtoelage;
  • je moet zorgbehoevend zijn.

De evaluatie van de zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld door middel van het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met minimaal categorie drie (d.i. 12 punten) of, in het geval van een palliatieve thuiszorgsituatie, een verklaring van de behandelende geneesheer of het palliatief netwerk.

  • je doet beroep op minstens drie zorgenverstrekkers. Onder zorgenverstrekkers verstaan wij een persoon of dienst die de gerechtigde thuiszorgbijstand geeft (bv. huisarts, verpleegster, kiné, logo, ergo, mantelzorger, vrijwilliger, …). Dit wordt vastgesteld door de sociale dienst van het OCMW tijdens het sociaal onderzoek.

Wat moet u meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met minstens 12 punten;
  • rekeningnummer.

Wat zijn de stappen?

Een aanvraag kan schriftelijk of mondeling ingediend worden bij het OCMW. De maatschappelijk werker komt langs voor een huisbezoek.
De aanvraag wordt behandeld binnen de 30 dagen. De beslissing van het Comité wordt schriftelijk meegedeeld.
Na goedkeuring op het Comité wordt de som van 25,00 euro in de loop van de volgende maand op de bankrekening gestort.

Wat krijgt u?

De thuiszorgtoelage is een maandelijkse toelage van 25,00 euro.
U kan geen aanspraak meer maken op de thuiszorgtoelage van het OCMW indien een inwonende mantelzorger voor hem/haar reeds een waarderingspremie van het OCMW van Oostrozebeke ontvangt!

Reglement

reglement_thuiszorgtoelage (70.5 kB)

Contactinfo

Sociale dienst OCMW

Ernest Brengierstraat 6 (ingang Markt 16)
8780 Oostrozebeke
sociaalhuis@oostrozebeke.be
056 67 11 50
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken