Waarderingspremie

Voor wie?

Deze premie is bedoeld voor inwoners van de gemeente Oostrozebeke (> 18 jaar) die als mantelzorger voor een inwonende zorgbehoevende zorgen.

Mantelzorger:

 • op datum van aanvraag de leeftijd van 18 jaar zijn en minstens één maand voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkings/vreemdelingenregister van de gemeente;
 • daadwerkelijk en op zeer geregelde basis hulp en bijstand verlenen aan een inwonende zorgbehoevende van min. 18 jaar.

Zorgbehoevende:

 • op datum van aanvraag de leeftijd van 18 jaar zijn en minstens één maand voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkings/vreemdelingenregister van de gemeente;
 • verblijven in een natuurlijk thuismilieu (er effectief wonen of inwonen en er dagelijks overnachten);
 • minstens categorie 3 scoren bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (d.i. 12 punten).

Indien u wenst langs te komen op een ander moment dien je een afspraak te maken.                              

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart;
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met minstens 12 punten;
 • rekeningnummer.

Wat zijn de stappen?

 • Een aanvraag kan schriftelijk of mondeling ingediend worden bij het OCMW. De maatschappelijk werker komt langs voor een huisbezoek;
 • de aanvraag wordt behandeld binnen de 30 dagen. De beslissing van het Comité wordt schriftelijk meegedeeld;
 • na goedkeuring op het Comité wordt de som van 25,00 euro in de loop van de volgende maand op de bankrekening gestort.

Wat krijgt u?

De waarderingspremie is een maandelijkse premie van 25,00 euro.

Reglement

reglement_waarderingspremie (20.3 kB)

Contactinfo

Sociale dienst OCMW

Ernest Brengierstraat 6 (ingang Markt 16)
8780 Oostrozebeke
sociaalhuis@oostrozebeke.be
056 67 11 50
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken