Openbaar Domein Printvriendelijke versiePDFVorige pagina

Openbaar domein is, zoals het woord reeds zegt, gemeenschappelijk goed. Nochtans wordt in de wetgeving beschreven dat, voor de goede orde, het beheerd wordt door het gemeentebestuur.

U kan, mits toestemming van de gemeente, gebruik maken van dit openbaar domein voor:

Voor herstellingswerken aan de riolering of voetpaden kan u terecht bij de Technische Dienst.

GEBRUIK OPENBAAR DOMEIN

Wat?
Voor het tijdelijke innemen van het openbaar domein welke niet tot de openbare weg behoord is een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.
Hieronder wordt verstaan: Het organiseren van een evenement: o.a. kerstmarkt, festival, tractorwijding,…
Indien de openbare weg tijdelijk moet afgesloten worden is een politiereglement noodzakelijk.
Dit is het geval wanneer een bepaalde straat wordt afgesloten, een parkeerverbod of eenrichtingsverkeernoodzakelijk is. 

Waar kan ik terecht?
Dienst Openbare Werken 

Wat zijn de stappen
U doet een schriftelijke aanvraag bij de dienst Openbare Werken, dit twee maand voorafgaand aan de activiteit.
Na behandeling door het schepencollege ontvangt u een schrijven waarbij al of niet toelating verleend wordt voor het gebruik van het openbaar domein.

Naar boven
Opmerkingen (0)