Vacatures en vakantiejobs

Vacatures bij het gemeentebestuur & het OCMW van Oostrozebeke

Het gemeentebestuur van Oostrozebeke is een plek
waar mensen door samenwerking, respect en vertrouwen plezier hebben in hun werk!

Voor het gemeentebestuur:

Momenteel zijn er verschillende vacatures bij het gemeentebestuur.
Bekijk hier het vacaturebericht (196.3 kB).

Algemeen voor alle functies van het gemeentebestuur:
Je geniet van maaltijdcheques, een fietsvergoeding, een hospitalisatieverzekering, een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en heel wat opleidingsmogelijkheden. Er wordt voor alle functies een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 24 maanden. Je werkt met een glijdend uurrooster. In de buitenschoolse opvang werk je met zelfroostering.
Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als bij de kandidatuur een studiebewijs voorgelegd wordt en een verklaring dat je binnen een termijn van drie maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het gevraagde diploma.

INTERESSE? Solliciteren kan tot en met 30 september 2019 enkel via de website van Poolstok (www.poolstok.be/vacatures).
Indien je de eerste keer via Poolstok solliciteert dien je een kandidatenprofiel aan te maken.

gemeentehuis3

Bibliothecaris: contractueel – voltijds - B1-B3

Jouw functie: Je zorgt voor een kwaliteitsvolle werking van bibliotheek ’t Kraaiennest.
Je bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten. Je staat in voor activiteiten voor diverse doelgroepen. Je geeft rondleidingen. Je zorgt voor een zorgvuldige en evenwichtige collectievorming. Je coacht en geeft leiding aan de bibliotheekmedewerkers. Je ondersteunt de gemeentelijke bibliotheekraad. Je formuleert voorstellen aan het beleid.

Profiel: Je beschikt over een bachelorsdiploma. Je hebt kennis van de bibliotheekwerking en van ontwikkelingen in het openbaar bibliotheekwezen. Je hebt een brede kijk.

Interesse? Lees de infobundel! (821.9 kB)

Coördinator patrimonium: contractueel – voltijds - B4-B5

Jouw functie: Je leidt de diensten die instaan voor het onderhouden en beheren van het gemeentelijk en OCMW patrimonium.
Je staat in voor het optimaal beheer van de gemeentelijke en OCMW gebouwen (technische installaties inbegrepen). Je ziet toe op het optimaal onderhoud van het gemeentelijk en OCMW groen, de wegen, de riolering, de gemeentelijke begraafplaatsen, de speelpleinen, het machine- en wagenpark. Je coördineert de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse planning van de werkzaamheden van de dienst patrimonium, technische dienst, groendienst, schoonmaak.

Profiel: Je beschikt over een bachelorsdiploma. Je hebt een algemene basiskennis van technische uitrustingen, gebouwenonderhoud, wegenbouw, groenonderhoud, … Je bent een peoplemanager die de medewerkers kan motiveren, coachen en begeesteren.

Interesse? Lees de infobundel! (664.4 kB)

Departementshoofd ruimte: contractueel – voltijds - A4a-A4b

Jouw functie: Je leidt het departement ruimte (ruimtelijke ordening, milieu, patrimonium, openbare werken, …). Je bent lid van het managementteam. Je bent eindverantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium van de gemeente en het OCMW. Je zorgt voor een optimale en kwaliteitsvolle werking van het departement ruimte. Je geeft leiding aan medewerkers. Je plant, organiseert, coördineert en volgt de werking van het departement op. Je volgt strategische investeringsprojecten op. Je participeert aan intern en extern overleg en onderhoudt contacten met relevante actoren.

Profiel: Je beschikt over een masterdiploma of een diploma dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs. Je hebt een goede technische kennis (aanleg en onderhoud wegen, riolering, groen, oprichten en onderhouden van gebouwen,…). Je bent een inspirerende coach die over de nodige managementvaardigheden beschikt.

Interesse? Lees de infobundel! (923.7 kB)

Deskundige IT: contractueel – voltijds - B1-B3

Jouw functie: Je staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige IT-infrastructuur van gemeente en OCMW. Je bent hoofdbeheerder van Microsoft Office 365.
Je beheert het volledige computernetwerk. Je volgt nauwgezet de diverse IT-onderdelen op (hardware, software, netwerk, connectiviteit, beveiliging, mobiele en vaste telefonie, multifunctionele kopietoestellen,…). Je volgt IT-gerelateerde projecten op. Je staat in voor de technische ondersteuning en begeleiding van de individuele IT-gebruiker en de diensten.

Profiel: Je beschikt over een bachelorsdiploma. Je hebt een grondige kennis van computernetwerken en alle aanverwante zaken en een goede kennis van Microsoft Office 365. Je kan je kennis op een begrijpbare manier overbrengen aan medewerkers.

Interesse? Lees de infobundel! (874.4 kB)

Deskundige omgeving: contractueel – voltijds - B1-B3

Jouw functie: Je ondersteunt en voert zelfstandige opdrachten uit binnen het domein van de afdeling vergunningen en ruimtelijk beleid.
Je volgt het vergunningen- en plannenregister op. Je ondersteunt de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Je informeert de burger. Je ondersteunt de gemeentelijke Milieu- en Natuurraad. Je staat mee in voor de handhaving van de regels inzake omgeving en milieu.

Profiel: Je beschikt over een bachelorsdiploma. Je hebt kennis van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

Interesse? Lees de infobundel! (807.3 kB)

Deskundige preventie en evenementen: contractueel – deeltijds (19/38) - B1-B3

Jouw functie: Je bent de noodplannings- en evenementencoördinator van het gemeentebestuur Oostrozebeke. Je bent eveneens de contactpersoon van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW).
Je zorgt ervoor dat het gemeentebestuur voldoet aan alle wettelijke verplichtingen in het kader van de nood- en interventieplannen. Je bent de contactpersoon van de gemeenschappelijke interne dienst voor bescherming op het werk. Je bent het aanspreekpunt voor de organisator van evenementen.

Profiel: Je beschikt over een bachelorsdiploma. Je hebt kennis van de regelgeving in verband met noodplanning, van de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk.

Interesse? Lees de infobundel! (825.5 kB)

Begeleider buitenschoolse kinderopvang: contractueel – deeltijds (28,5/38) - C1-C2

Jouw functie: Je zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang in het Initiatief Buitenschoolse Opvang “De Wiemkes”.
Je staat in voor de begeleiding van kinderen. Je organiseert begeleide activiteiten. Je onderhoudt dagelijkse contacten met de ouders. Je voert huishoudelijke taken uit.

Profiel: Je beschikt over een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld dat voldoet voor Kind & Gezin. Je hebt een hart voor kinderen en werkt goed samen met je collega’s.

Interesse? Lees de infobundel! (689.3 kB)

Voor het OCMW:

vpl

Verpleegkundige: contractueel – voltijds/deeltijds - C3-C4

Jouw functie: Als gediplomeerd verpleegkundige zorg je voor een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners van het WZC Rozenberg. 
Dit doe je door je optimale en deskundige hulp, verzorging en verpleging.

We hebben je "hart" nodig!

Voorwaarden: Je hebt de beroepstitel van verpleegkundige of je beschikt over een diploma/brevet van de vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (HBO5/A2).
Je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Interesse? Je kan jouw kandidatuur enkel indienen via hrdeskundige@oostrozebeke.be. Een volledige kandidatuur bevat een cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma. Later hebben we dan nog een uittreksel uit het strafregister nodig.

Ons aanbod: Bekijk de vacature (143.2 kB) voor deze boeiende job.

Meer informatie over het WZC Rozenberg kan je in de onthaalbrochure vinden.

Informatie over de job kan je in deze bundel (182.0 kB) terugvinden.

Zorgkundige: contractueel – voltijds/deeltijds - C1-C2

Jouw functie: als gediplomeerd zorgkundige zorg je voor een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners van WZC Rozenbereg.
Dit doe je door je optimale en deskundige hulp tijdens de verzorging, animatie en ondersteuning.

We hebben je "hart" nodig!

Voorwaarden: Je hebt het diploma van zorgkundige in de bejaardenzorg en beschikt over een visum. Je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Interesse? Je kan jouw kandidatuur enkel indienen via hrdeskundige@oostrozebeke.be. Een volledige kandidatuur bevat een cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma. Later hebben we dan nog een uittreksel uit het strafregister nodig.

Ons aanbod: Bekijk de vacature (163.6 kB) voor deze boeiende job.

Meer informatie over het WZC Rozenberg kan je in de onthaalbrochure vinden.

Informatie over de job kan je in deze bundel (297.0 kB) terugvinden.

Vrijwillige sollicitatie

Wil je graag vrijwillig solliciteren voor toekomstige functies bij ons bestuur? Vul het formulier vrijwillige sollicitatie in, jouw naam wordt dan opgenomen op de lijst van spontane sollicitanten. 

Contactinfo

Dienst personeel

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
personeel@oostrozebeke.be
056 67 11 13
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken