Premie individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)

Een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) is een minizuiveringsinstallatie die het huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen.

Het betreft een installatie bij een woning binnen het individueel te zuiveren gebied (rode zone volgens het zoneringsplan). De meest recente versie van dit plan kan u op volgende website terugvinden (zoeken gebeurt op adres).

U dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen;
  • het betreft een installatie bij een woning binnen het individueel te zuiveren gebied (rode zone volgens het zoneringsplan);
  • het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
  • de installatie wordt voorzien van een controleput;
  • de installatie moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • het hemelwater moet maximaal afgekoppeld worden.

Wie een IBA plaatst en voldoet aan alle voorwaarden, kan in aanmerking komen voor een gemeentelijke premie van maximaal 990,00 euro.

Hoe werkt het?

De aanvraag en verwerking van uw dossier verloopt volgens het reglement voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties (62.3 kB).

Aanvraag

Bezorg het correct ingevulde aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aanleg van individuele zuiveringsinstallatie (140.9 kB) via de post aan de milieudienst (of door afgifte aan het front office tijdens de openingsuren).
Let wel: de aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie gebouwd wordt.

Verwerken

Uw aanvraag wordt verwerkt door de milieudienst. Nadien krijgt u bericht over de principiële goedkeuring.

Controle

Op basis van een plaatsbezoek wordt de installatie getoetst aan de code van goede praktijk. Dan volgt de (eventuele) definitieve goedkeuring en de uitbetaling van de premie.

Contactinfo

Dienst milieu

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
milieu@oostrozebeke.be
056 67 11 83
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken