Premie netbeheerder zonneboiler

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Met een zonneboiler kunt u eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur. Deze premie is mogelijk combineerbaar met de verbeteringspremie.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Om een premie te krijgen, moet u vanaf 1 juli 2017 kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.
  Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de zonneboiler moet voldoen.

  Procedure

  Documenten

  Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

  • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler, waarop vermeld staan: merk, type en prijs van de zonneboiler, aantal m² apertuuroppervlakte, aantal liter van het opslagvat, datum waarop de zonneboiler werd geplaatst. Alleen facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
  • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
  • een kopie van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.
  • een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
  • als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

  De premie online aanvragen

  Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  De premie aanvragen met aanvraagformulier

  Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

  Afhandeling van uw aanvraag

  Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
  Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
  De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

  Bedrag

  550 euro per m²
  • maximaal 2750 euro per geplaatste installatie
  • maximaal 40% van het factuurbedrag

  Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

  Beschermde afnemers

  Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2016 worden de premie en het maximum met 50% verhoogd. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017 en 2018 is dit 20%.

  Contactinfo

  Dienst stedenbouw

  Ernest Brengierstraat 6
  8780 Oostrozebeke
  administratie.grondgebiedzaken@oostrozebeke.be
  056 67 11 81
  Bekijk openingsuren
  Deel deze pagina
  Afdrukken