Erfrechtverklaring - attest van erfopvolging - akte van bekendheid

Wat?
Na een overlijden vragen sommige diensten (bank, mutualiteit, verzekering, pensioenfonds….) soms een erfrechtverklaring. Naargelang het bedrag is de gemeente (erfrechtverklaring), het Registratiekantoor (attest van erfopvolging) of de vrederechter (akte van bekendheid) bevoegd om deze verklaring af te leveren.

- erfrechtverklaring:          voor een banktegoed tot 743,68 euro
- attest van erfopvolging:  voor een banktegoed tot 50 000 euro
- akte van bekendheid:      voor banktegoeden vanaf 50 000 euro

Voor wie?
Voor de erfgenamen van een overledene.

Wat kost het?
Deze dienst is gratis.

Wat moet ik meebrengen?
- de volledige identiteit van de erfgenamen
- trouwboekje van de overledene (Indien de persoon ongehuwd was of u het trouwboekje niet meer vindt, moet u zich wenden tot de notaris of de vrederechter.)

Wat zijn de stappen?

  • Voor een bedrag tot 743,68 euro kan de burgermeester een erfrechtverklaring opstellen.
    U wendt zich tot de dienst bevolking van de woonplaats van de overledene.
  • Voor een bedrag tot 50 000 euro kan het Registratiekantoor een attest van erfopvolging opstellen.
    U wendt zich tot het Registratiekantoor van de laatste woonplaats van de overledene (voor Oostrozebeke is dit Kortrijk - Hoveniersstraat 31 - tel. 02 57 80 240).
  • Voor bedragen hoger dan 50 000 euro kan het vredegerecht een akte van bekendheid opstellen.
    U wendt zich tot het Vredegerecht van de laatste woonplaats van de overledene (voor Oostrozebeke is dit Waregem -  Stationsstraat 127 - tel. 056 67 60 60).

Let wel: indien er een testament bestaat dan zijn geen van bovenvermelde attesten geldig, maar dan wendt u zich tot de notaris die instaat voor de verdeling.

Wat krijg ik?
Erfrechtverklaring

Contactinfo

Dienst burgerzaken

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
gemeente@oostrozebeke.be
056 67 11 20
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken