Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.
Als er voor een bepaald gebied een ruimtelijke uitvoeringsplan is opgemaakt en het werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering, dan vervalt het gewestplan voor dat gebied.

Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren.
Een provinciaal RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke RUP wordt op zijn beurt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.
Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen, wordt een RUP opgemaakt. Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Elke eigenaar of betrokkene krijgt ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen, of het nu gaat om het inrichten van een nieuw bedrijventerrein, het aanleggen van een nieuw bos, het aanleggen van een nieuw verkeersknooppunt of, zoals hier, het evenwichtig uitbouwen van een regio in volle ontwikkeling.

In onze gemeente zijn volgende RUP's van toepassing:

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Naam

Datum
goedkeuring

Documenten

Plannen

Spookkasteel

24-05-2007

Goedkeuringsbesluit (273.8 kB)

Onteigeningsplan (461.1 kB)

RUP (3.7 MB)

Driehoek

14-06-2007

Goedkeuringsbesluit (288.4 kB) RUP (5.0 MB)

Dorp-Oost herziening

04-02-2010

Goedkeuringsbesluit (130.7 kB)

Toelichtende nota (4.7 MB)

Sted. Voorschr. (1.7 MB)

RUP (796.5 kB)

Sportcentrum

03-06-2010

Goedkeuringsbesluit (2.2 MB)

Sted. Voorschr. (4.4 MB)

RUP (1.8 MB)

Vinkhoek

12-04-2012

Goedkeuringsbesluit (339.2 kB)

Toelichtende nota en sted. voorschr. (5.8 MB)

RUP (2.4 MB)

De Krinkel

13-02-2014

Goedkeuringsbesluit (2.0 MB)

Toelichtende nota en sted. voorschr. (544.4 kB)

RUP (1.7 MB)

Tack

27-03-2014

Goedkeuringsbesluit (298.8 kB)

Toelichtende nota (3.0 MB)

Sted. voorschr. (241.3 kB)

RUP (2.2 MB)

Carrosserie service

27-03-2014

Goedkeuringsbesluit (297.3 kB)

Toelichtende nota (1.7 MB)

Sted. voorschr. (300.7 kB)

RUP (1.6 MB)

Verre Ginste

10-11-2015

Goedkeuringsbesluit (913.0 kB)

Toelichtende nota en sted. voorschr. (716.1 kB)

RUP (1.0 MB)

Olieberg

03-05-2018

goedkeuringsbesluit (2.3 MB)

stedenbouwkundige voorschriften (827.7 kB)

RUP (938.5 kB)

Contactinfo

Dienst ruimtelijke ordening

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
administratie.grondgebiedzaken@oostrozebeke.be
056 67 11 81
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken