Bijzondere Plannen van Aanleg

Wat?

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Oostrozebeke de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften.
Omdat de voorschriften van het gewestplan vrij algemeen zijn konden deze voorschriften in het verleden via een bijzonder plan van aanleg verfijnd worden.

Een BPA legt voor verscheidene delen van het grondgebied de bestemmingen en inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde voorschriften.
Er zijn verschillende BPA’s van kracht, hieronder vindt u een overzicht. Vaak hebben ze betrekking op nieuwe woonwijken of uitbreidingen van de industriezone.

Naam

Datum goedkeuring

Stedenbouwkundige
Voorschriften

Plan

De Ginste

10-09-1984

Sted. voorschr. (1.2 MB) Plan (1.3 MB)

Driehoek

22-02-1996

Sted. Voorschr. (1.9 MB) Plan (2.4 MB)

De Pauw

10-06-1997

Sted. voorschr. (1.5 MB) Plan (555.8 kB)

De Roterij

25-06-1998

Sted. voorschr. (1.5 MB) Plan (473.2 kB)

Driehoek (wijz.)

04-11-1999

Sted. voorschr. (1.9 MB) Plan (40.5 kB)

De Bilk

29-01-2001

Sted. voorschr. (78.7 kB) Plan (836.9 kB)

Sectoraal BPA 1/1 tem 1/9

31-05-2002

Sted. voorschr. (173.3 kB) Plan1 (2.5 MB)

Plan2 (2.7 MB)
Plan3 (3.1 MB)
Plan4 (2.6 MB)

Hoogleen

16-12-2002

Sted. voorschr. (151.8 kB) Plan (972.5 kB)

Ter Priem

16-01-2006

Sted. voorschr. (131.2 kB) Plan (3.7 MB)

Ballingen

09-03-2006

Sted. voorschr. (727.8 kB) Plan (1.0 MB)

Sectoraal BPA 2/1 tem 2/6

25-08-2006

Sted. voorschr. (5.7 MB) Plan (2.3 MB)

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de bestendige deputatie op 23 maart 2006 kunnen bestemmingswijzigingen niet meer via een bijzonder plan van aanleg maar hanteert men het middel van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen treden in de plaats van en heffen het gewestplan en de bijzondere plannen van aanleg op. Ruimtelijk uitvoeringsplannen kunnen niet zomaar opgesteld worden maar moeten kaderen in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Meer info bij de dienst ruimtelijke ordening.

Contactinfo

Dienst ruimtelijke ordening

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
administratie.grondgebiedzaken@oostrozebeke.be
056 67 11 81
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken