Circus

U wenst met uw circus een standplaats te bekomen?

  • U doet een schriftelijke aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen.
  • Het schepencollege keurt de aanvraag goed of weigert deze.
  • U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.
  • Maximum één circus per kalenderjaar en er moet minstens een periode van zes maanden zitten tussen de voorstellingsdata van het vorige circus. 
Deel deze pagina
Afdrukken