Plaatsen container & verhuiswagen

Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg is verboden, tenzij schriftelijke en

voorafgaande machtiging door het college van burgemeester en schepenen wordt verleend. Voor het plaatsen

van voertuigen, tenten en kramen met het doel spelen of vermakelijkheden in te richten moet, evenals voor het

plaatsen van containers, voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid

bekomen worden.

Klik hier voor het formulier toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg (164.4 kB).

Hoe een container signaliseren? Klik hier (423.1 kB).

Deel deze pagina
Afdrukken