Afwijking op de wekelijkse rustdag

De federale overheid bepaalt de wetgeving op de openingstijden van kleinhandelszaken. Dit zijn de algemene regels:

Verplichte sluitingsuren:

  • voor 5 u. en na 21 u., op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. (Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlening tot 21 u. op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • voor 5 u. en na 20 u. op de andere dagen.

Wekelijkse rustdag:

  • De toegang van de consument tot de vestigingseenheid, worden gedurende een ononderbroken periode van vierentwintig uur, beginnend op zondag om 5 u. of om 13 u. en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur, verboden.
  • Elke handelaar mag een andere wekelijkse rustdag kiezen, hij moet voor minstens zes maanden dezelfde wekelijkse rustdag behouden en moet de gekozen wekelijkse rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermelden.
  • Als de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat heeft de handelaar de mogelijkheid deze rustdag naar de dag die op deze wettelijke  feestdag volgt, te verschuiven.

In de folder "De nieuwe wetgeving op de openingstijden (4.4 MB)" vindt u meer informatie over de wetgeving.  

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van één of meerdere handelaren afwijkingen toestaan bv. ter gelegenheid van een braderie. De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op grondgebied Oostrozebeke en voor één bepaalde week.

Er wordt naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis afwijking verleend op de verplichtingen tot het onderhouden van de wekelijkse rustdag op volgende data in 2016:

1.

7 maart tot en met 14 maart 2016: voorjaarsopendeurdagen

2.

21 maart tot en met 28 maart 2016: Pasen

3.

25 april tot en met 2 mei 2016: feest van de arbeid

4.

2 mei tot en met 9 mei 2016: Hemelvaart

5.

9 mei tot en met 16 mei 2016: Pinksteren

6.

18 juli tot en met 25 juli 2016: nationale feestdag

7.

3 oktober tot en met 10 oktober 2016: najaarsopendeurdagen

8.

7 november tot en met 14 november 2016: wapenstilstand

9.

5 december tot en met 12 december 2016: eindejaarperiode

10.

12 december tot en met 19 december 2016: eindejaarsperiode

11.

19 december tot en met 26 december 2016: eindejaarsperiode

12.

26 december tot en met 2 januari 2017: eindejaarsperiode

Wie in een andere week wenst af te wijken van zijn wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur kan een verzoek richten naar het college van burgemeester en schepenen.

Aanvragen afwijking op de wekelijkse rustdag en openingstijden

  • Een afwijking op de wekelijkse rustdag en openingstijden kan je aanvragen door een schriftelijk verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit verzoek dient 14 dagen voor de geplande afwijking te worden ingediend.
  • Mail je vraag tot afwijking samen met de reden naar administratie@oostrozebeke.be of stuur een brief naar het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de ambtenaar lokale economie, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke.

Contactinfo

Dienst secretariaat

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
administratie@oostrozebeke.be
056 67 11 18
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken