Charter gezinsvriendelijke organisatie

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


12/03/19

Onze organisatie onderschrijft onderstaande waarden:

1. Het gezin of de familie van elke werknemer is voor ons belangrijk, ongeacht zijn of haar plaats of functie in onze organisatie. We staan daarom open voor het zoeken naar een harmonisch samengaan van werk en gezin.

2. Gezinsvriendelijke werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt in ons personeelsbeleid.

3. Wij streven naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen onder ons personeel, rekeninghoudend met hun gezinssituatie.

Ons beleid is gebaseerd op volgende principes: 

1. We dragen gezinsvriendelijkheid hoog in het vaandel. We proberen in de mate van het mogelijke te beantwoorden aan de noden van onze werknemers, door bijvoorbeeld deeltijdse arbeid te faciliteren, voorrang te verlenen aan ouders van schoolgaande kinderen voor verlof tijdens de schoolvakanties, gezinsvriendelijke flexibele uurroosters...

2. We passen de regelgeving inzake de combinatie van werk en gezin toe.

3. We informeren het personeel proactief over de extra gezinsvriendelijke maatregelen die we aanbieden.

4. Het onderwerp 'combinatie van gezin en werk' is welkom tijdens onze collectieve overlegorganen.

5. Gezinsvriendelijke maatregelen zijn geen individuele bonus. Ze worden toegekend op transparante wijze en op basis van objectieve criteria.

6. Zowel mannen als vrouwen kunnen kiezen voor meergezins- of familietijd, als dit verzoenbaar is met de functie die ze uitoefenen.

7. We accepteren niet dat onze werknemers die kiezen voor meer gezins- of familietijd, daarvoor bekritiseerd worden.

8. Een keuze voor een tijdelijke afwezigheid of vermindering van arbeidsprestaties in het verleden is geen argument om carrièremogelijkheden in de toekomst te beperken.

Deel deze pagina
Afdrukken