Bijzonder comité voor de sociale dienst: zetelverdeling

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


5/12/18

In toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt medegedeeld dat de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst de volgende is:

  • Oostrozebeke.nu 3 zetels;
  • INSPRAAK.nu 3 zetels.

Deze zetelverdeling is in toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur namelijk “…§ 2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.
De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. …”.

Deel deze pagina
Afdrukken