Volmachtformulier - Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


11/09/18

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. Je kan in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. Je bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger.

Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

 • Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.
  Je voegt een medisch attest bij de volmacht (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven).
 • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
  Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van jouw gezin of jouw gevolg die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
 • Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt. Dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je jou bevindt. In dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven.
 • Je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met jouw geloofsovertuiging.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
 • Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
 • Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt. Je vraagt dat attest aan bij de burgemeester uiterlijk op 13 oktober 2018. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je een verklaring op erewoord ondertekenen (dit formulier is beschikbaar bij de dienst burgerzaken).

Je hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

 • Het volmachtformulier A95: zo geef je een volmacht. Dit formulier vind je op www.vlaanderenkiest.be of kan je afhalen bij de dienst burgerzaken van jouw gemeente.
 • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft.

Meer info over de verkiezingen vind je op www.vlaanderenkiest.be of via burgerzaken@oostrozebeke.be (tel. 056 67 11 20).

Deel deze pagina
Afdrukken