Blauwalgen in kanaal Roeselare-Leie

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


1/08/18

Waarschuwing: er zijn blauwalgen aanwezig in kanaal Roeselare-Leie. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op zachte waterrecreatie zoals kajak, waterski en wakeboarden.

Blauwalgen – of cyanobacteriën -  zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door de laboresultaten.

Risico’s uitsluiten

De Vlaamse Waterweg nv wil – nu de aanwezigheid van blauwalgen bevestigd is – elk risico uitsluiten. Daarom komt er een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen zoals bijvoorbeeld koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover vandaag nog op de hoogte gebracht.

Daarnaast wordt ook elke vorm van zachte recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, … Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

Op de hoogte blijven van de laatste updates kan via de website van de Vlaamse Waterweg.

Deel deze pagina
Afdrukken