Afstandsregels langs waterlopen

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


10/03/18

Sinds het opstellen van het decreet integraal waterbeleid is het verboden om op de eerste meter langs oppervlaktewateren* aan bodembewerking te doen.
Daarnaast stelt dit decreet ook nog dat er in de eerste 5 meter langs een oppervlaktewater geen bemesting mag plaats vinden met kunstmest, dierlijke mest of andere meststoffen.
Hierbij komt nog dat men minstens 1 meter afstand moet houden met gewasbeschermingsmiddelen. De exacte afstand die men moet bewaren tot de oppervlaktewateren met gewasbeschermingsmiddelen hangt af van de producten, het spuittoestel en de spuitdoppen die worden gebruikt.

Als we alle afstandsregels op een rijtje zetten dan wordt snel duidelijk dat men van de eerste meter langs oppervlaktewateren moet afblijven.

Vanaf 1 februari 2018 worden er ook controles uitgevoerd op het terrein op het al dan niet aanwezig zijn van de één-meterbufferstrook. Hierbij zal men zich voornamelijk richten op focusgebieden. Dit neemt niet weg dat er ook controles kunnen gebeuren in de niet-focusgebieden. Let vooral op het feit dat we hier niet meer spreken over ingedeelde waterlopen (waterlopen van cat. 1, 2 of 3) maar over oppervlaktewateren*.

*Onder oppervlaktewater verstaat men al het permanent of op geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak. Hier onder vallen onder andere grachten, poelen, onbevaarbare waterlopen cat. 1, 2 en 3,…. Over welke waterlopen het juist gaat kan men terug vinden van de verzamelaanvraag op het e-loket. Alle waterlopen die hier zijn op aangeduid zijn onderhevig aan de regeling van de 1-meterbufferstrook.

Voor meer informatie kan je hier terecht.
Of neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.

Deel deze pagina
Afdrukken