RUP Olieberg: openbaar onderzoek

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


25/01/18

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Olieberg” werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 7 december 2017. Het RUP vervangt, op het moment van haar definitieve vaststelling en binnen haar plangebied, de voorschriften van het gewestplan en heft er eveneens alle verkavelingen op.

Met de opmaak van het RUP Olieberg worden een aantal beleidskeuzes, opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gefaciliteerd:

  • Het voorzien van een zone voor gemeenschapsvoorzieningen, aansluitend op de huidige site van het woonzorgcentrum.
  • De bestemming van een projectgebied dat gefaseerd ontwikkeld wordt. Voor het noordelijk deel kan ontwikkeling meteen; dit is ook zo voor het middelste deel (in dit geval voor sociaal wonen). De zuidelijke zone vormt een reservegebied dat pas kan aangesneden worden eens de gemeente een aantoonbare woonbehoefte kan voorleggen. De middelste en zuidelijke zone zijn momenteel gedeeltelijk gelegen in agrarisch gebied.
  • Bestaand woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar openruimtegebied (met name agrarisch gebied).

Over het RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt vanaf donderdag 21 december 2017 (9 u.) tot en met maandag 19 februari 2018 (12.15 u.). Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage aan het frontoffice van het gemeentehuis, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke. Het frontoffice is open op weekdagen van 9 u. tot 12.15 u. en de dinsdagnamiddag van 14 u. tot 18.30 u. U kan de documenten hier raadplegen:

Er gaat daarnaast ook een infovergadering door in het gemeenschapscentrum op 23 januari 2018 om 20 u., in de Eenaemezaal.

Al wie omtrent het uitvoeringsplan adviezen, bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die per aangetekende brief versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke.

INFO: dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@oostrozebeke.be
tel. 056 67 11 87

Deel deze pagina
Afdrukken