Vacature bijzonder rekenplichtige brandweerzone Midwest

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


29/11/17

KANDIDAATSTELLING

De kandidatuurstelling moet gebeuren uiterlijk op 26 december 2017 en moet per e-mail overgemaakt worden aan zone Midwest, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare t.a.v. de voorzitter Kris Declercq (burgemeester@roeselare.be).

Bij de kandidatuurstelling voegt de kandidaat een motivatiebrief met uitgebreid cv (vermelding van titels en verdiensten en een kopie van de behaalde diploma's).

SELECTIECOMMISSIE

De selectiecommissie bestaat uit drie leden. Deze zijn:

 • een lid van het zonecollege van zone Midwest als voorzitter van de commissie;
 • de zonecommandant van zone Midwest of zijn plaatsvervanger;
 • de huidige bijzonder rekenplichtige of een plaatsvervanger.

Als secretaris van de selectiecommissie wordt de zonesecretaris aangeduid.

ONTVANKELIJKHEIDSONDERZOEK VAN DE KANDIDATUREN

De selectiecommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaten. Enkel de kandidaten die voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden, zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszones, worden toegelaten tot de selectieprocedure.

SELECTIEPROGRAMMA

De kandidaten dienen te slagen voor een vergelijkend examen. Het examen is bedoeld om de motivatie, visie en de overeenstemming met het functieprofiel van het vacant verklaarde mandaat te evalueren.

Het selectieprogramma volgt enkele stappen.

 1. Op basis van cv en een gemotiveerde sollicitatiebrief worden de kandidaten beoordeeld op motivatie, ervaring (titels en verdiensten) en opleiding (25 punten).
 2. De selectiecommissie organiseert een selectiegesprek voor alle ontvankelijk verklaarde kandidaten (75 punten). In het selectiegesprek wordt de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld aan de hand van:
  • de afstemming van het profiel van de kandidaat met het vooropgestelde functieprofiel;
  • de visie op de invulling van de functie en het financiële beheer van zone Midwest;
  • de motivatie voor de functie en de overeenstemming met de kerncompetenties van zone Midwest zoals geformuleerd in de zonale missie, visie& waarden.
 3. Tijdens het selectiegesprek dient de kandidaat zijn visie mondeling te presenteren aan de selectiecommissie. Dit gesprek zal doorgaan in de loop van de maand januari 2018 en zal ongeveer één uur in beslag nemen.
 4. De selectiecommissie stelt een gemotiveerde rangschikking op en maakt deze over aan de zoneraad.
 5. Wanneer er meer dan één kandidaat geslaagd is, worden de geslaagde maar niet aangeworven kandidaten opgenomen in een wervingsreserve. De geldigheidsduur wordt vastgesteld op een periode van 6 jaar.

Voor de functiebeschrijving rekenplichtige, klik (536.0 kB) hier. 

Deel deze pagina
Afdrukken