Openbaar onderzoek specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten (grondgebied Wielsbeke)

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


9/11/17

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging openbaar onderzoek over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek Regionaal Bedrijventerrein Molsten (grondgebied Wielsbeke)

Dit plan heeft betrekking op de gronden van het bedrijf Agristo te Wielsbeke, gelegen ten zuiden van de hoogspanningsleiding

Op 28/09/2017 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen besluit genomen waarin ze het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Specifiek Regionaal Bedrijventerrein Molsten (Wielsbeke) voorlopig heeft vastgesteld.
In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.10, onderwerpt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dit ontwerp PRUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van 13/11/2017 tot en met 12/01/2018.
Het PRUP Specifiek Regionaal Bedrijventerrein Molsten (Wielsbeke) is raadpleegbaar op https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/RUP_RBT_Molsten.aspx en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van de gemeentes Wielsbeke en Oostrozebeke.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die per brief verzenden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries of digitaal naar procoro@west-vlaanderen.be, uiterlijk op 12/01/2018. U kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 12/01/2018 bij deze commissie of op het stad/gemeentehuis van gemeente Wielsbeke.
Over dit plan wordt een informatievergadering gehouden op 22/11/2017 om 20 uur in het OC Leieland, Guido Gezellestraat 55, 8710 Wielsbeke.

Namens de deputatie: G. Anthierens  (de provinciegriffier) – C. Decaluwé (de provinciegouverneur-voorzitter)

Deel deze pagina
Afdrukken