Jachtplannen

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


4/09/17

In de nationale media is veel aandacht geweest voor de jachtplannen in Vlaanderen.

De jachtplannen kan u zelf raadplegen via www.geopunt.be > klik door naar 'natuur en milieu' > klik door naar 'jacht'. Je kan je perceel opzoeken door in te zoomen of door je adres in te geven via de balk bovenaan de kaart.

Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als eigenaar van één of meerdere percelen beschik je over het jachtrecht en kun je aan anderen toelating geven om op je eigendom te jagen. De eigenaar kan het jachtrecht ook verhuren via een overeenkomst met een derde. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de www.natuurenbos.be/jachtplannen (in de rubriek aanpassing van het jachtplan).

Deel deze pagina
Afdrukken