Duurzaam schoolmateriaal

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


7/08/17

Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Ook dan zal natuur- en milieueducatie weer hoog op de agenda staan in de meeste scholen. Kinderen worden steeds meer bewust gemaakt van de impact die hun handelingen hebben op ons leefmilieu. Toon daarom als ouders het goede voorbeeld en begin met hen milieuvriendelijk schoolmateriaal voor te stellen.

Scholen en de toekomst, ze gaan hand in hand. Het is belangrijk om onze kinderen en jongeren bewust te maken van de impact die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu. Dit kan al beginnen met het aankopen van duurzaam schoolmateriaal. Op heel wat schriften, cursusblokken, mappen, etiketten, (kleur)potloden, post-its en agenda’s prijkt het PEFC-logo. Dit logo geeft de garantie dat de hout- en papiervezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Tijdens het beheer geldt een evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale bosfuncties. Geen illegale houtkap, geen schending van de mensenrechten, wel oog voor de fauna en flora en een eerlijk loon voor de bosarbeiders,… Een mooie toekomst voor onze bossen dus!

Er zijn intussen heel wat producten op de markt met het PEFC-label. In de meeste grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid gamma aan PEFC-producten in de winkelrekken. Wie eco-cheques in de schuif heeft liggen, kan deze alvast bovenhalen voor de aankoop van PEFC-gelabeld schoolmateriaal.

Deel deze pagina
Afdrukken