Zitdagen belastingen

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


19/04/17

Het gemeentebestuur van Oostrozebeke organiseert in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën twee zitdagen waar hulp wordt geboden bij het invullen van de aangifte personenbelasting van het aanslagjaar 2017.

De zitdagen vinden plaats in de Ernest Brengierzaal van het gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”.

Loontrekkenden en gepensioneerden zijn welkom op vrijdag 19 mei en dinsdag 30 mei 2017 doorlopend van 9 u. tot 15 u.

Vergeet niet:

  • Uw identiteitskaart of het papieren aangifteformulier dat u ontvangen heeft .
  • Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen opleveren: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften van erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen ...
  • Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten: loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten.

Voor meer informatie: http://financien.belgium.be/nl/particulieren

Deel deze pagina
Afdrukken