Gemeentesecretaris

De bevoegdheden en taken van de gemeentesecretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet.

Samengevat is het zo dat de gemeentesecretaris zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur en leider van de gemeentelijke organisatie.

Contactgegevens

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke

Contactpersoon
Guy De Pourcq
Telefoon
056 67 11 66
Fax
056 67 11 27
E-mail
secretaris@oostrozebeke.be

Openingstijden

Op afspraak

Taken

  • staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel;
  • is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
  • staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;
  • organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten;
  • bereidt en adviseert de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak;
  • woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten;
  • is regisseur van de gemeentelijke dienstverlening.

De gemeentesecretaris is voorzitter van het managementteam. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Contactinfo

Dienst burgerzaken

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
gemeente@oostrozebeke.be
056 67 11 20
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken