Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst werd door de raad voor maatschappelijk welzijn belast met een aantal bevoegdheden die betrekking hebben op de individuele toekenning van (financiële) steun en dienstverlening.

Zo staat het comité in voor de toekenning van het leefloon, van voorschotten op lonen, werkloosheidsuitkeringen of kinderbijslag, van thuiszorgtoelagen en waarderingspremies, huurwaarborgen en andere financiële steunverleningen (vb. dokters-, medicatiekosten, verblijskosten in een woonzorgcentrum, energiekosten, verwarmingstoelagen, tussenkomsten in het kader van de maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing, …). Het bijzonder comité beslist over budgetbeheer en budgetbegeleiding voor mensen die minder goed met hun geld kunnen omgaan en volgt de bijeenkomsten en besluiten op betreffende de lokale adviescomissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, beslist over de aanvragen voor dienstenonderneming, thuisbezorgde maaltijden, klusjesdienst en de minder mobielen centrale. Het comité wijst transitwoningen toe aan personen of gezinnen in woonnoodsituaties en bejaardenwoningen aan personen die zich op de wachtlijst inschreven.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert maandelijks op dinsdagnamiddag. De vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan door in de vergaderzaal van het sociaal huis.

De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 3 leden, inclusief de voorzitter.

Samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst

carinegeldhof
Klik om te vergroten

Carine Geldhof (voorzitter)

Adres
Dentergemstraat 97

Telefoon
056 66 90 77
0477 66 33 39

E-mail
cgeldhof@hotmail.com

Carol Eeckhout (raadslid)

Adres
Ingelmunstersteenweg 151

Telefoon
056 66 96 70
0472 50 82 57

E-mail
eeckhout-co@scarlet.be

Angelique Bearelle (raadslid)

Adres
Molstenstraat 21 A

Telefoon
0485 85 21 50

E-mail
dieter.libbrecht1@telenet.be

Contactinfo

Sociale dienst OCMW

Ernest Brengierstraat 6 (ingang Markt 16)
8780 Oostrozebeke
sociaalhuis@oostrozebeke.be
056 67 11 50
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken