Vast bureau

Vast bureau = college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen omvat de burgemeester, vier schepenen waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en de algemeen directeur. De gemeenteraad kiest de schepenen uit de eigen raadsleden; de raad voor maatschappelijk welzijn kiest uit zijn leden een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het schepencollege zou je het dagelijks bestuur van de gemeente of het ‘uitvoerend’ orgaan van de gemeenteraad kunnen noemen. Vanaf 1 januari 2019 functioneert het vast bureau als verplicht uitvoerend orgaan binnen het OCMW. Het is samengesteld uit identiek dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen en heeft gelijklopende bevoegdheden voor wat betreft het OCMW.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks op woensdag (met uitzondering van de week van 21 juli en tussen 24 december en 3 januari). Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De reglementen en verordeningen en de lijsten met besluiten (met een beknopte omschrijving) van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau  zijn online raadpleegbaar.

De schepenen en leden van het vast bureau hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling.

Luc Derudder, burgemeester, is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en tegelijkertijd voorzitter van het vast bureau.

Deontologische code van het vast bureau:   pdf (386.8 kB)

Contactinfo

Sociale dienst OCMW

Ernest Brengierstraat 6 (ingang Markt 16)
8780 Oostrozebeke
sociaalhuis@oostrozebeke.be
056 67 11 50
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken