College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen omvat de burgemeester, vier schepenen waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en de algemeen directeur. De gemeenteraad kiest de schepenen uit de eigen raadsleden; de raad voor maatschappelijk welzijn kiest uit zijn leden een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het schepencollege zou je het dagelijks bestuur van de gemeente of het ‘uitvoerend’ orgaan van de gemeenteraad kunnen noemen. Vanaf 1 januari 2019 functioneert het vast bureau als verplicht uitvoerend orgaan binnen het OCMW. Het is samengesteld uit identiek dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen en heeft gelijklopende bevoegdheden voor wat betreft het OCMW.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks op woensdag (met uitzondering van de week van 21 juli en tussen 24 december en 3 januari). Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De reglementen en verordeningen en de lijsten met besluiten (met een beknopte omschrijving) van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau  zijn online raadpleegbaar.

De schepenen en leden van het vast bureau hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling.

Luc Derudder, burgemeester, is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en tegelijkertijd voorzitter van het vast bureau.

Deontologische code van het college van burgemeester en schepenen:   pdf (351.3 kB)

Eerste schepen Carine Geldhof

CarineGeldhof (46.5 kB)

Adres
Dentergemstraat 97

Telefoon
056 66 90 77
0477 66 33 39

E-mail
carine.geldhof@oostrozebeke.be

Fractie: Oostrozebeke.nu

Bevoegdheden

 • emancipatiebeleid;
 • gehandicaptenbeleid;
 • kinderopvang en gezin;
 • land- en tuinbouw;
 • leefmilieu;
 • senioren;
 • sociale zaken;
 • volksgezondheid;
 • welzijnsbeleid;
 • woonzorgcentrum.

Tweede schepen Jonas Van D'huynslager

JonasVanduyn

Adres
Dalakkerstraat 19

Telefoon
0494 69 60 04

E-mail

jonas.vandhuynslager@oostrozebeke.be

Fractie: Oostrozebeke.nu

Bevoegdheden

 • automatisering en informatica;
 • bibliotheek;
 • feesten en kermissen;
 • jeugd en speelpleinwerking;
 • sport en sportinfrastructuur;
 • toerisme.

Derde schepen Olivier De Marez

OlivierDemarez

Adres
Molstenstraat 17

Telefoon 
0478 97 83 08

E-mail
olivier.demarez@oostrozebeke.be

Fractie: Oostrozebeke.nu

Bevoegdheden

 • budget en financiën;
 • gemeente- en OCMW eigendommen;
 • grondbeleid;
 • lokale economie en KMO;
 • middenstand;
 • nutsvoorzieningen;
 • openbare werken;
 • parken en plantsoenen;
 • riolering en waterzuivering.

Vierde schepen Jacques Goemaere

JacquesGoemaere

Adres
Merelstraat 15

Telefoon
0486 75 15 16

E-mail
jacques.goemaere@oostrozebeke.be

Fractie: Oostrozebeke.nu

Bevoegdheden

 • afvalbeleid en reiniging;
 • begraafplaatsen;
 • cultuur;
 • huisvesting;
 • maatschappelijk werk;
 • markten;
 • onderwijs;
 • sociale woningbouw.

Contactinfo

Dienst secretariaat

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
administratie@oostrozebeke.be
056 67 11 18
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken