Bekendmaking reglementen

OnderwerpDatum bekendmakingOrgaanDatum besluitBesluitGecoördineerde versie
Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: vaststellen14/05/19schepencollege8/05/19Bekijken
Vaststellen van de bebouwde kom14/05/19schepencollege8/05/19Bekijken
Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad veilig verkeer14/05/19gemeenteraad2/05/19Bekijken
Vaststellen van de bebouwde kom14/05/19schepencollege8/05/19Bekijken
Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: vaststellen14/05/19schepencollege8/05/19Bekijken
Reglement voor het toekennen van een buitengewone subsidie aan verenigingen: wijzigen.10/05/19gemeenteraad2/05/19Bekijken
Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad: goedkeuren.10/05/19gemeenteraad2/05/19Bekijken
Algemeen politiereglement: hoofdstuk 5 culturele infrastructuur en hoofdstuk 7 sportinfrastructuur: wijzigen8/05/19gemeenteraad2/05/19Bekijken
Reglement tot delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen7/05/19gemeenteraad2/05/19Bekijken
Reglement tot delegatie van bevoegdheden aan het vast bureau7/05/19raad voor maatschappelijk welzijn2/05/19Bekijken
Woonzorgcentrum Rozenberg: opnamereglement7/05/19raad voor maatschappelijk welzijn2/05/19Bekijken
Politieraad 29 april 20196/05/19politieraad29/04/19Bekijken
Huishoudelijk reglement bibliotheekraad3/05/19gemeenteraad2/05/19BekijkenBekijken
Erkenningsbesluit gemeentelijke adviesraden3/05/19gemeenteraad2/05/19BekijkenBekijken
huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad: wijzigen2/05/19gemeenteraad4/04/19Bekijken
Deontologische code van het college van burgemeester en schepenen2/05/19schepencollege25/04/19Bekijken
Deontologische code van het vast bureau2/05/19vast bureau25/04/19Bekijken
Vergoeding vrijwilligers: vaststellen25/04/19gemeenteraad4/04/19Bekijken
Vergoeding vrijwilligerswerk: vaststellen25/04/19gemeenteraad4/04/19Bekijken
Huishoudelijk reglement lokaal overleg kinderopvang23/04/19gemeenteraad4/04/19Bekijken
Deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn15/04/19raad voor maatschappelijk welzijn4/04/19Bekijken
Deotologische code van de gemeenteraad15/04/19gemeenteraad4/04/19Bekijken