Samenstelling GeCoRo

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening heeft als doel het behoud, de verbetering en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en vervult de opdrachten haar toegekend door het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de latere wijzigingen. Deze opdrachten zijn:

  • De commissie heeft een belangrijke adviserende taak bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
  • Zij bundelt en coördineert tevens alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Zij brengt advies uit over de ontwerpen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • Zij brengt advies uit over het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening.
  • Zij kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Samenstelling

De gemeente kan binnen het beperkt kader van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening vrij de commissie samen te stellen. De commissie bestaat uit een zes vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen binnen de gemeente en uit twee deskundigen. Het secretariaat van de gecoro wordt waargenomen door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Wat?

Wie?

Adres

Telefoon

E-mail

Voorzitter                                                           

Ignace Braecke                                                                

Waterstraat 33                                                   
8780 Oostrozebeke                        

Secretaris

Claudio Saelens

Ernest Brengierstraat 6                      
8780 Oostrozebeke

056 67 11 86       

claudio.saelens@oostrozebeke.be 

Deskundige

Corrine Lison

Walstraat 16
8780 Oostrozebeke

Plaatsvervangend 
deskundige

Geert Haelewyn              

Wielsbekestraat 54
8780 Oostrozebeke

Effectieve leden

Van?

Wie?

Adres

Telefoon

E-mail

Milieuvereniging             

Monique Vanacker                 

Stationsstraat 20
8780 Oostrozebeke     

Vereniging van
werkgevers

Carl Vandaele

Stationsstraat 128
8780 Oostrozebeke

Landbouwers-
vereniging

Franky Lambrecht

Meulebekesteenweg 24
8780 Oostrozebeke

Vereniging van
werknemers

Jan Scherpeel

Kalbergstraat 27
8780 Oostrozebeke

Vereniging van
handelaars

Petra Volckaert

Wielbekestraat 24
8780 Oostrozebeke

Plaatsvervangende leden

Van?

Wie?

Adres

Telefoon

E-mail

Milieuvereniging             

Martine Langen                     

Ontvangerstraat 15        
8700 Tielt

Vereniging van
werkgevers

Bernard Vanden Avenne

Meulebeksteenweg 25
8780 Oostrozebeke

Landbouwers-
vereniging

Wim Vanhaverbeke

Hoogleenstraat 3
8780 Oostrozebeke

Vereniging van
werknemers

Luc Vancoillie

Nieuwstraat 16
8780 Oostrozebeke

Vereniging van
handelaars

Katrien Pareit

Stationsstraat 128
8780 Oostrozebeke

Politieke fracties

  • Karl De Clerck
  • Olivier De Marez
Deel deze pagina
Afdrukken