Activiteiten culturele raad

PRIJS ERNEST BRENGIER

Wat

De culturele raad reikt om de drie jaar de Prijs Ernest Brengier uit. Deze prijs wordt uitgereikt op 20 oktober 2018

Indienen kandidaturen

Wie draag jij voor om de Prijs Ernest Brengier in 2021 in de wacht te slepen?
Aarzel niet en draag je kandidaat voor met het online formulier.

Wat, hoe en waar?

De prijs Ernest Brengier wordt uitgereikt aan een culturele, socio-culturele of sociale vereniging of een persoon of een groep of een instelling die tijdens de voorbije drie jaar een uitzonderlijke culturele prestatie leverde of die zich zeer verdienstelijk maakte op het cultureel vlak. Het zijn de juryleden die de uitzonderlijkheid van de prestatie beoordelen. Daarbij zijn volgende criteria onderscheidend en richtinggevend:

 • Oostrozebeke op de kaart zetten;
 • Een culturele uitstraling of dimensie brengen in de gemeente of daarbuiten;
 • Een wezenlijke bijdrage leveren tot de culturele ontplooiing.

Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de prijs Ernest Brengier:

 •  had een culturele, socio-culturele of sociale vereniging, een groep, een instelling tijdens de periode van de drie jaar waarvoor de prijs wordt uitgereikt:

- ofwel een zetel gevestigd te Oostrozebeke;

- ofwel een lidmaatschap bij de gemeentelijke culturele raad;

- ofwel een dynamische, actieve culturele werking in de gemeente Oostrozebeke.

 • was een individueel persoon gedomicilieerd in Oostrozebeke;
 • had een individueel persoon een relevante band met de gemeente op het ogenblik van de geleverde prestatie.

Een kandidaat kan voorgedragen worden door:

 • elke inwoner van Oostrozebeke;
 • de culturele, socio-culturele of sociale verenigingen aangesloten bij de culturele raad;
 • het bestuur van de culturele raad.

Iedere kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om geldig te zijn:

 • gegevens van wie de kandidaat voordraagt;
 • gegevens van de kandidaat of kandidaten;
 •  een omschrijving van de uitzonderlijke culturele prestatie geleverd tijdens de voorbije drie jaar;
 •  een uitgebreide motivering waarom deze vereniging, persoon, groep of instelling de prijs moet winnen.

Alle kandidaturen moeten binnen zijn voor 31 mei 2021:

 • ofwel per brief aan de dienst cultuur, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke;
 •  ofwel digitaal via het invulformulier op de gemeentelijke website.

Het bestuur van de culturele raad controleert of de kandidaturen aan de geldigheidsvereisten voldoen. De prijs Ernest Brengier wordt toegekend door een jury van externen.

Erelijst

2015: Bram Lattré;

2018:

Regelgeving

Reglement voor de toekenning van de prijs Ernest Brengier van de gemeentelijke culturele raad vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 6 februari 2014 

RAUSA

Wat

Van 1994 tot en met 2016 reikte de culture raad jaarlijks een prijs, de Rausa, uit aan de persoon, de vereniging, de groep of de instelling die tijdens het voorbije jaar een uitzonderlijke culturele prestatie leverde of die zich zeer verdienstelijk maakte op het cultureel of sociaal vlak. De rausa werd uitgereikt aan een sociale, culturele vereniging of socio-culturele vereniging, persoon, groep of instelling.

Erelijst

1994 cultuurprijs: Terpsichore - cultuurtrofee: Etienne Vankeirsbilck;
1995 cultuurtrofee: Jongerenkoor Credo;
1996 cultuurtrofee: Toneel Meer Vreugde;
1997 cultuurtrofee: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia;
1998 cultuurtrofee: Lucien Taelman;
1999 cultuurtrofee: geen;
1999 cultuurprijs: Foto en Diaclub- cultuurtrofee;
2000 cultuurtrofee: Westvlaams Volkskunstensemble Die Rooselaer vzw;
2001 cultuurtrofee: Koninklijk Toneelkring Meer Vreugde;
2002 cultuurtrofee: Lydia Verheye, lid Rode Kruis Oostrozebeke;
2003 cultuurtrofee: Mia Vanneste, lid jongerenkoor Credo;
2004 cultuurprijs: Toneelvereningen  Meer Vreugde en de Groeiende Ginste;
2005 rausa: OKRA trefpunt 55+;
2006 rausa: Kristiaan Blondeel;
2007 rausa: Oostrozebeekse Transplantkring;
2008 rausa: Liliane Vanpuyvelde, lid huisbezoekploeg Ziekenzorg;
2009 rausa: Toneel De Groeiende Ginste;
2009 gouden rausa: Herman Naessens;
2010 rausa: Cascade vzw;
2011 rausa: Femma;
2012 rausa: Willy Decraemer;
2013 rausa: Oudercomité De Ginste;
2014 rausa: Ivette Viaene;
2015 rausa: Minder Mobielen Centrale.

Contactinfo

Dienst cultuur

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
cultuur@oostrozebeke.be
056 67 11 76
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken